Hoofd behandeling

Justitiabelen die op goede geestelijke gezondheidszorg kunnen rekenen en zich gemotiveerd voelen door het credo ‘binnen beginnen om buiten te blijven’. En een veilig, professioneel en optimaal werkklimaat voor iedereen binnen Justitieel Complex Zaanstad. Ziehier jouw overkoepelende doelstellingen als hoofd behandeling.

Als hoofd behandeling ben je de schakel tussen de werkvloer en de directie. Naar de directie heb je een adviserende rol over hoe de zorg binnen het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) en het gevangeniswezen van het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ) het best kan worden ingericht. En naar de werkvloer — behandelcoördinatoren, psychiaters, psychologen, vaktherapeuten en sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen — heb je een aansturende of verbindende functie. In je achterhoofd heb je daarbij voortdurend een belangrijke vraag: waar staan we en waar willen we naartoe? Je zorgt zowel binnen het PPC, als binnen het reguliere regime voor een eenduidige visie, borgt de zorgkwaliteit en zorgt dat de dossiervorming op orde is. Bij dit alles werk je steeds nauw samen met het afdelingshoofd, met wie je een duo vormt. Jij gaat over de inhoud en het afdelingshoofd richt zich op de operationele en personeelsprocessen.

Daarnaast stem je af en onderhoud je relaties met verschillende ketenpartners. Denk bijvoorbeeld aan de reclassering of aan zorginstellingen die een justitiabele behandelden of gáán behandelen. Jij zorgt dat je voortdurend over actuele informatie beschikt. Nieuwe ontwikkelingen op je vakgebied? Die integreer je. Kunnen bepaalde zorgprocessen efficiënter worden ingericht? En zie je mogelijkheden voor verdere professionalisering? Dan doe jij daar voorstellen voor. Vervolgens zorg je dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Je richt je kortom voortdurend op het optimaliseren van de zorg die JCZ te bieden heeft, bínnen de regels waaraan zorginstellingen gebonden zijn.

Je maakt taakstellende afspraken met de directeur zorg en behandeling en de medewerkers – bijvoorbeeld over de behandelings-, signalerings- en begeleidingsplannen – en voert daarover periodiek overleg. Ook coördineer je de inhoudelijke afstemming tussen het zorgaanbod en de inzet van therapeuten. Denk bij het aanbod onder andere aan diagnostiek, psychotherapeutische behandelingen en vaktherapie. Verder faciliteer je wetenschappelijk onderzoek en ontwikkel en stimuleer je (externe) samenwerkingsverbanden die het zorgaanbod en de -programmering van het PPC ten goede komen.

Solliciteer hier naar deze functie

Hoofd behandeling
werkenvoornederland.nl

Functie-eisen

Het opstellen van kaders, protocollen en procedures gaat jou gemakkelijk af, evenals leidinggeven aan professionals. Je houdt ervan om flexibel binnen een organisatie te bewegen en jezelf en anderen te ontwikkelen. Voor uitdaging en dynamiek deins je niet terug; überhaupt ben je niet gauw onder de indruk of van je à propos. Je bent een echte teamspeler die verschillende belangen, personen en groepen verbindt. En met jouw helikopterview kun je goed beoordelen wat belangrijk, heel belangrijk en iets minder belangrijk is.

  • Je hebt wo-niveau en een BIG-registratie als gz-psycholoog of klinisch psycholoog.
  • Je hebt gespecialiseerde theoretische kennis van de klinische en forensische psychologie, en je hebt inzicht in de actualiteit op de beleidsterreinen detentie en forensische psychiatrie.
  • Je bent bekend met de organisatie van het forensisch psychologisch werkveld en aangrenzende terreinen.
  • Je kent de specifieke plichten en bevoegdheden van psychologen en sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen zoals deze zijn vastgelegd in de Wet BIG, en je bent op de hoogte van relevante wet- en regelgeving en geldende procedures.
  • Je hebt kennis van de vakgebieden maatschappelijk werk en vaktherapie.

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats Westzaan
Contractduur Tijdelijk met uitzicht op vaste aanstelling
Uren per week 32 – 36
Maandsalaris € 4.252 – € 6.374
Salarisniveau Schaal 13
Niveau Universitair Master
Vakgebied Medisch / verzorging
Vacaturenummer 2137
Dienstverband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

 

Overige arbeidsvoorwaarden

Je kunt naast het salaris volgens de cao Rijk rekenen op een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van het maandinkomen) en tijd (bovenwettelijke verlofuren). Je kunt dit naar eigen keuze op het gewenste moment uit laten betalen of opnemen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Bijzonderheden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

  • Een assessment, een veiligheidsonderzoek en het maken/presenteren van opdrachten kunnen onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
  • Wil je meer informatie over de vacature? Neem dan contact op met mevrouw M.Nijhof, plv vestigingsdirecteur, via 06 13 46 22 26.
  • Wil je meer informatie over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Rukiye Sahin, via 06 25 69 03 87 of rukiye.sahin@dji.minjus.nl. 
  • Ben je in dienst van het Rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of mobiliteitsadviseur en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.Een assessment, een veiligheidsonderzoek en het maken/presenteren van opdrachten kunnen onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Solliciteer hier naar deze functie

Hoofd behandeling
werkenvoornederland.nl

Solliciteer hier naar deze functie

Hoofd behandeling
werkenvoornederland.nl

Vragen over de functie?
Neem contact op met onze zorgrecruiter.

De heer E.Swets, Recruiter

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure?

Neem voor meer informatie contact op met het Shared Service Center DJI, Loket Werving & Selectie

Medewerkers aan het woord

Uit de praktijk

Deel deze pagina

Twitter Facebook LinkedIn

Terug naar

Werken bij DJI