Sociotherapeut Oostvaarderskliniek

Ben jij als social worker of sociaalpedagogisch hulpverlener op zoek naar meer uitdaging en een baan met veel betekenis? Dan moet je bij de Oostvaarderskliniek zijn. Hier behandel je een interessante en complexe doelgroep: tbs-patiënten of mensen met een verslaving die vaak ernstige delicten hebben gepleegd. Bijzonder toch, dat jij als hun sociotherapeut en persoonlijke mentor bijdraagt aan hun resocialisatie?

Je werkt met een uitdagende doelgroep. Maar bij de Oostvaarderskliniek zien wij onze patiënten in de eerste plaats als mensen. Mensen met bagage die in aanraking zijn gekomen met justitie. Jij draagt bij aan het vergroten van hun kans om op een veilige manier terug te keren in de samenleving. Hoe je dat doet? Door de patiënten op jouw afdeling – een groep tussen de 11 en 22 personen – dagstructuur te bieden en door ze goed te observeren en te begeleiden. Of je nu samen met ze eet, wandelt of tv kijkt, je bent continu alert op wat je ziet. Dit doe je tijdens dag-, avond- en weekenddiensten: je draait in deze functie geen nachtdiensten.

Hoe is de interactie in de groep en wat is het effect van iemands gedrag? En hoe passen de patiënten toe wat ze tijdens hun therapieën of de gesprekken met de psycholoog leren? Jij observeert en toetst, en op basis van je bevindingen ga je het gesprek aan: lopen de patiënten ergens tegenaan in het contact met anderen en hoe zitten ze in hun vel? Je bevindingen rapporteer je en stem je continu af met je collega’s. Je werkt nauw samen met de anderen in het behandelteam, onder wie het hoofd behandeling, de psychiater en maatschappelijk werker, en collega’s van de werken-en-leren-afdeling.

Ook ben je de persoonlijke mentor van één of twee van de patiënten van jouw afdeling. Je bent dé spil als het gaat om hun behandeling. Zo heb je wekelijks gesprekken met ze, stel je mede de behandelplannen op en brief je je collega’s over hun omgang met en behandeling van deze patiënten. Skills als relativeringsvermogen, zelfbewustzijn en flexibiliteit zijn hierbij geen overbodige luxe. Er is continu beweging doordat de patiënten elk moment anders kunnen reageren. Zij reageren ook op jou en je behandeling, maar je bent je ervan bewust dat het niet óver jou gaat. Nee, jij bent het instrument: in het contact met jou kunnen de patiënten leren en oefenen hoe mensen op een respectvolle manier met elkaar omgaan.

Solliciteer hier naar deze functie

Sociotherapeut Oostvaarderskliniek
werkenvoornederland.nl

Judith over werken als sociotherapeut bij de Oostvaarderskliniek

“Bij de Oostvaarderskliniek staat samenwerken voorop, en juist dat maakt dit werk zo leuk. Ik sta constant in contact met mijn collega’s en we stemmen veel af om te blijven volgen wat er op de afdeling gebeurt. Als je je hierin steeds belangstellend en nieuwsgierig opstelt – richting je collega’s én de patiënten – haal je veel relevante informatie boven water. Geen dag is hier hetzelfde en er zijn ook verschillende uitdagingen. Humor en zelfreflectie komen dan uitstekend van pas.”

Functie-eisen

  • Je hebt een relevant hbo-diploma, bijvoorbeeld in de richting van social work, sociaalpedagogische hulpverlening (sph), verpleegkunde of maatschappelijk werk en dienstverlening (mwd).
  • Je hebt kennis van en bij voorkeur ervaring met de doelgroep.
  • Je bent in staat om functionele, op behandeling gerichte relaties op te bouwen met forensisch-psychiatrische patiënten, en je hebt gevoel voor verhoudingen en de balans tussen afstand-nabijheid.
  • Je bent een teamplayer en in staat om bij te dragen aan de professionele ontwikkeling van het team.

Jouw competenties

  • Je hebt een integere instelling.
  • Je kunt goed luisteren, begrijpen, accepteren, aanspreken, bespreken en motiveren.
  • Je bent initiatiefrijk en kunt zelfstanding tot een oordeel komen.

Arbeidsvoorwaarden

Maandsalaris € 2.405 – € 3.135
Salarisniveau Schaal 8
Dienstverband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Contractduur n.t.b.
Uren per week 32 – 36

 

Overige arbeidsvoorwaarden

Je kunt naast het salaris volgens de cao Rijk rekenen op een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van het maandinkomen) en tijd (bovenwettelijke verlofuren). Je kunt dit naar eigen keuze op het gewenste moment uit laten betalen of opnemen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Bijzonderheden

Hebben wij jouw interesse gewekt? Solliciteer dan direct door middel van een motivatiebrief én cv. Als je ons weet te overtuigen van jouw geschiktheid, dan volgt een kennismakingsgesprek. Het kennismakingsgesprek vindt plaats op maandagmiddag of donderdagmiddag. Wij maken in de selectieprocedure gebruik van een assessment en voeren een referentiecheck uit.

Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is controle van uw arbeidsverleden een verplicht onderdeel van de sollicitatieprocedure. Naast het verstrekken van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en controle van het BIG-register kan u gevraagd worden referenties te verstrekken en doen wij navraag bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd.

Sollicitanten in dienst van het Rijk met een aanwijzing als VWNW- of (medisch) herplaatsingskandidaat verzoeken wij een voordracht van leidinggevende of trajectmanager aan te leveren en tevens een kopie van de aanwijzingsbrief.

Meer over de functiegroep Forensisch Therapeutisch Werker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Oostvaarderskliniek, een forensisch-psychiatrisch centrum in Almere, richt zich op de veiligheid van de samenleving. Dit doen wij door patiënten met aantoonbaar risicovol gedrag – mensen met een tbs-maatregel en patiënten met een andere juridische titel – zowel klinisch als ambulant te behandelen. Voor iedere patiënt ontwikkelen we een persoonlijk programma dat erop is gericht de patiënt, als dat mogelijk is, weer in staat te stellen zelfstandig te functioneren in de maatschappij. Hij of zij leert om te gaan met invloeden en omstandigheden die tot gevaarlijk gedrag kunnen leiden.

Binnen de Oostvaarderskliniek kennen we diverse afdelingen waar patiënten verblijven. Naast reguliere afdelingen bestaan er structuur afdelingen, een resocialisatie afdeling en een forentische verslavingsafdeling.

Reguliere afdeling

Op een reguliere afdeling staat de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek op de voorgrond. De behandeling is er met name op gericht dat patiënten zicht krijgen op hun risicofactoren en daarnaast te werken aan het versterken van beschermende factoren. Als sociotherapeut(isch) medewerker realiseer je in gezamenlijkheid met het team een prettig, veilig en open leefklimaat. Je kent de werking van groepsdynamiek en weet hier effectief op in te spelen. Het bespreekbaar kunnen maken van gedrag is hierbij een belangrijke voorwaarde.

Structuur afdeling

Patiënten binnen het structuurcluster kenmerken zich door (psychotische) kwetsbaarheid. Ze zijn gebaat bij een duidelijke structuur die ze zelf onvoldoende kunnen aanbrengen. Hiervoor is het nodig dat je het leuk vindt om naast de patiënt te staan en samen aan de slag te gaan met de patiënt en het multidisciplinaire behandelteam rondom dagbesteding, ADL en behandeling. Het vraagt van jou dat je de patiënt ondersteunt met behoud van zijn/haar eigen zelfstandigheid en hierin een goede balans weet te vinden.

Resocialisatie afdeling

Op de afdeling zitten patiënten die in het laatste stadium van hun tbs verkeren, zij staan op het punt om uitgeplaatst te worden naar een RIBW of een trainingswoning/eigen woning. Met transmuraal, proefverlof of een voorwaardelijke beëindiging.
Veelal werken zij buiten de kliniek en hebben andere bezigheden in de maatschappij. De begeleiding is daar dan ook op gericht, je loopt dan ook zij aan zij met de patiënt mee waarbij ook de controlerende factor en het risicomanagement niet in de laatste plaats belangrijk is!

Werken bij de Oostvaarderskliniek

Op de afdeling zitten patiënten die in het laatste stadium van hun tbs verkeren, zij staan op het punt om uitgeplaatst te worden naar een RIBW of een trainingswoning/eigen woning. Met transmuraal, proefverlof of een voorwaardelijke beëindiging.
Veelal werken zij buiten de kliniek en hebben andere bezigheden in de maatschappij. De begeleiding is daar dan ook op gericht, je loopt dan ook zij aan zij met de patiënt mee waarbij ook de controlerende factor en het risicomanagement niet in de laatste plaats belangrijk is!

Onze kernwaarden

Wij werken met een complexe doelgroep, en dat vraagt ook iets van onszelf. Wat wij in onze organisatie én in onszelf als medewerkers belangrijk vinden? Dat hebben we samengevat in de 5 B’s: betrokken, bewust, betrouwbaar, belangstellend en ‘bumor’. Herken jij je in deze eigenschappen?

Solliciteer hier naar deze functie

Sociotherapeut Oostvaarderskliniek
werkenvoornederland.nl

Solliciteer hier naar deze functie

Sociotherapeut Oostvaarderskliniek
werkenvoornederland.nl

Vragen over de functie?
Neem contact op met onze zorgrecruiter.

De heer E.Swets, Recruiter

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure?

Neem voor meer informatie contact op met het Shared Service Center DJI, Loket Werving & Selectie

Medewerkers aan het woord

Uit de praktijk

Deel deze pagina

Twitter Facebook LinkedIn

Terug naar

Werken bij DJI